BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BÌNH TÂN NGÀY 06/11/2018

Ngày 06/11/2018 Aeon Bình Tân tổ chức Đại Hội Công Đoàn Bình Tân nhiệm kỳ 2019-2023 vào bầu ra BCH CĐCS Bình Tân. Tổ ban bầu cử gồm có 4 thành viên, số đại biểu tham dự gồm 54 thành viên. Số thành viên ứng cử vào BCH CĐCS Bình Tân gồm 12 người. Tổ ban bầu cử đã thực hiện các nghi thức bầu cử nghiêm túc theo tinh thần hướng dẫn của Liên Đoàn Lao Động Quận Tân Phú.

Qua kiểm soát phiếu tín nhiêm tổ bầu cử đã bầu ra BCH CĐCS Bình Tân mới như sau: 

  1. Bà Lý Cẩm Tú-Chủ Tịch Công Đoàn đạt 31/54 phiếu chiếm 57% 
  2. Bà Trần Thị Mộng Đào-Phó Chủ Tịch Công Đoàn đạt 30/54 phiếu chiếm 56% 
  3. Bà Nguyễn Thị Liễu- Ủy Viên BCH CĐ đạt 20/54 phiếu chiếm 37% 
  4. Ông Trần Thanh Duy-Ủy Viên BCH CĐ đạt 20/54 phiếu chiếm 37% 

BCH CĐCS Cty TNHH Aeon Việt Nam xin chúc mừng các thành viên mới của BCH CĐCS Bình Tân gia nhập BCH CĐ và hy vọng các thành viên mới tích cực đẩy mạnh phong trào hoạt động và chăm lo đời sống của đoàn viên Bình Tân nhiều hơn.