Cắm hoa 20-10-2018

Cả nhà mình cùng nhau chiêm ngưỡng các tác phẩm của các đội thi nha; BTC không ngờ các đội thi lại có sự sáng tạo tuyệt vời như vậy. Cố gắng phát huy nha mọi người ơi!