Việc làm bền vững tạo cơ hội kinh doanh bền vững

Đó là nhận xét của đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại hội thảo đánh giá giữa kỳ chương trình Hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững 2017-2021, diễn ra sáng 30-7 ở TP HCM.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa các đối tác ba bên tại Việt Nam và ILO nhằm hướng tới mục tiêu việc làm bền vững ở các nước thành viên và trên toàn cầu. 

Chương trình có 3 ưu tiên quốc gia: Thúc đẩy việc làm bền vững và tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững; giảm đói nghèo thông qua việc mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội; xây dựng cơ chế quản lý thị trường lao động hiệu quả tuân thủ những nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao động (NLĐ).

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết sau 2 năm triển khai, đến nay, chương trình đã đạt được một số thành quả bước đầu đáng kể. Cụ thể, dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đã được đẩy nhanh, tập trung vào việc thể chế hóa các quan điểm về quan hệ lao động, nhằm phát huy hơn nữa quyền bình đẳng của NLĐ và người sử dụng lao động, tăng cường đối thoại tại nơi làm việc, phát huy dân chủ, lao động sáng tạo của NLĐ, tập thể NLĐ với người sử dụng lao động.

Ông Chang Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, đánh giá chương trình đã tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững. Đây là điều quan trọng giúp các nhà sản xuất Việt Nam tiếp cận thị trường trong và ngoài nước tốt hơn. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã đào tạo, nâng cao kỹ năng làm việc cho các thế hệ NLĐ trong tương lai.