• Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế

    BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2568/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế. Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11-5-2019 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2019 về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB)  BHYT theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Tài chính và Thông tư số 37/2018/TT-BYT, ngày 17-6-2019 Bộ Y tế có